بازی MultiVersus بزرگترین عرضه در میان بازی‌های وارنر برادرز (Warner Bros) تا به امروز است که بر اساس بازیکنان فعال محاسبه شده است.

 

این بازی مبارزه‌ای رایگان روز سه شنبه وارد بتای عمومی شد و تعداد کاربران فعال آن به سرعت شروع به افزایش کرد. تا پایان شب اول انتشار، بازی به تعداد بازیکنان همزمان 144456 نفر رسیده بود. در آن زمان، این بازی از Apex Legends (118,887) جلوتر بود و تنها DOTA 2 با 454544 بازیکن، Lost Ark با 268988 بازیکن و CS: GO با 587002 بازیکن آمار بیشتری از این بازی داشتند. در مجموع، این بازی هفتمین بازی پرطرفدار استیم در طول 24 ساعت گذشته بود. بازی MultiVersus همچنین با فاصله کمی، رکورد بالاترین تعداد بازیکنان همزمان عناوین وارنر برادرز را به دست آورد. ده بازی پرطرفدار قبلی ثبت شده توسط وارنر برادرز گیمز به شرح زیر است:

Categories اخبار

Comments

No Comments

Leave a Reply