استراس زلنیک (Strauss Zelnick)، مدیرعامل تیک-تو اینتراکتیو (Take-Two Interactive)، اذعان کرد که شرکت مذکور، تاخیر را به انتشار ضعیف ترجیح می‌دهد.

 

در گزار‌ش درآمدی اخیر تیک-تو، یک سرمایه‌گذار موضوع عدم عرضه بازی‌های بزرگ در سال‌های اخیر را مطرح کرد. در پاسخ به این سوال، زلنیک با گفتن اینکه استودیوهای بازی‌سازی تیک-تو با هیچ مشکل بهره‌وری مواجه نیستند، نگرانی‌ها را کاهش داد، اما اذعان کرد که تیک-تو تاخیر را به یک عرضه ضعیف ترجیح می‌دهد.

زلنیک هیچ جزئیاتی در مورد تاخیرهای ذکر شده فاش نکرد، اما قبلا گفته بود که افشای اطلاعاتی GTA 6، بر روند توسعه بازی تاثیری نخواهد گذاشت. زلنیک به سرمایه‌گذاران گفت:

Categories اخبار

Comments

No Comments

Leave a Reply