یکی از بازی های قدیمی و مستقلی که در سال 2015 از طرف تیم توسعه دوبرو منتشر شده بود همین بازی Ice Cream Surfer است که از طرف سازندگان بازی ناشناس و توسط خرید حق پخش بازی توسط تیم انتشارات بازی  Dolores Entertainment برای کاربران نیتندو و استور استیم منتشر شده است و بازی Ice […]

Read More