بازی های RFL را به یاد دارید. بازی که شاید از سه سال پیش هنوزم برای علاقه مندان به بازی های سبک لجند آو زلدا بازی باشد که هر چند یکبار ارزش انجام دوباره آن را ببینیم و آن را از قفسه بازی های بیرون بیاوریم. حال بعد از آن همه ماجرا بازی جدیدی به […]

Read More