بازیهای Survival و تلاش برای بقا را دوست دارید؟ خوب امروز با معرفی یک بازی جدید در این ژانر در خدمتتان هستیم. بازی که به تازگی منتشر شده است و از شکل و تصاویر که برای آن منتشر شده بود توقع یک بازی جانانه را داشتیم که خوب این بازی یعنی Scrapnaut تا جایی ما […]

Read More