این روز ها دائما بازی هایی را می توانیم مشاهده کنید که از بازی های کارتی و بورد گیم ها به سمت بازی های دیجیتالی مهاجرت می کنند اکثر آن ها هم با کیفیت های مناسبی پخش می شوند. البته ایده اینکه این بازی ها به صورت گرافیکی ساخته شوند و قوانینی که بر روی […]

Read More