امروز هم میخواهیم به بررسی یک عنوان دیگر در زمینه دوستیابی و همچنین رمان های تصویری بپردازیم، عنوانی که توانسته به بهترین شکل از بسیاری از عناوین هم سبک خود در زمینه دوست یابی پیشی بگیرد و نام خود را به عنوان یک بازی خوب و قابل قبول در این سبک جای دهد، بازی C14 […]

Read More