فاجعه هسته ای چرنوبیل حادثه تکان دهنده بزرگی بود که تمام جهان را تحت تاثیر قرار داد و نگاه بسیاری را به موضوع انرژی هسته ای معطوف کرد. من به عنوان فردی با پیشینه مهندسی و علاقه گذرا به تولید برق، مستندهای زیادی در رابطه با داستان های پیرامون آن دیده ام. به همین دلیل […]

Read More