رمان های تصویری بستر بسیار مناسبی را برای سازندگان شرقی و ژاپنی بازی ها فراهم کرده اند، در طول این سال ها یک امر مشخص بوده و آن هم اینکه سازندگان ژاپنی بیش از پیش برای به تصویر کشیدن انیمه های شان در عناوین ویدیویی علاقه دارند، در واقع شاید بتوان گفت که بیش 80 […]

Read More