سبک روگ لایک، یکی از سبک هایی است که در چند سال اخیر، به واسطه عرضه کنسول های پیشرفته تر و نسل های جدیدتر، و همچنین توجه توسعه دهندگان کوچک و بزرگی که عناوین مختلفی را در این سبک عرضه کرده اند، همه و همه باعث شده است تا یکی از موفق ترین سبک های […]

Read More