امروز هم میخواهیم علاوه بر بررسی یک بازی پلتفرمر به جنبه های تقلیدی داستان آن و خوب و بد هایش بپردازیم. بازی Freddy Spaghetti که در سال 2020 برای پلتفرم های نسل هشتمی Nintendo Switch , Xbox One , Playstation 4 و کنسول های نسل نهمی Xbox Series S/X , Playstation 5 و همچنین سیستم […]

Read More