امروز هم قصد داریم تا علاوه بر معرفی یک عنوان پازلی و چند نفره ی دیگر به بررسی نقاط مثبت و منفی یک عنوان پرداخته و آن را مورد نقد قرار دهیم، عنوان Magic Twins نام یک بازی در سبک های پازلی مدرن میباشد که میتوان آن را به تنهایی و یا با یک فرد […]

Read More