بیش از ۲۲ سال از اولین آشنایی مانگا دوستان با مانکی دی لوفی،‌ دزد دریایی جوان ساکن East Blue می‌گذرد، پسری که کودکی‌اش در فراغ پدر و مادرش گذشته است، دو دوست مانند برادر دارد و با علاقه‌ای قلبی به گل دی راجر،‌ پادشاه دزدان دریایی می‌خواهد روزی قدم در راه او بگذارد و به […]

Read More