بازی های ژانر بقا معمولا دارای طرفداران خاص خودشان می باشند و معمولا افراد زیادی هستند که به این ژانر از بازی علاقه مند هستند و این موضوع ما را به این وادشات تا به بررسی یک از بازی هایی در این ژانر که به تازگی وارد بازار شده اند بپردازیم و آن را برای […]

Read More