داستان بازی Queen’s Quest V: Symphony of Death درمورد چند کودک است که به طرز مرموزی از مقر پادشاهی Netherfall ناپدید می شوند. بازیکن در بازی در نقش یک جادوگر مشهور تغییر شکل دهنده قرار دارد و پادشاه از او می خواهد برای رسیدگی به این مشکل تحقیقات خود را شروع کند. بازیکن باید از مهارتهای […]

Read More