ما همواره سری بازی های مسابقه ای و یا همان رالی را با عناوین معروف و پر آوازه ای همچون NFS و Forza و Gran Tursimo میشناسیم، بازی هایی که تمامی آن ها به نوعی در حالت سوم شخص بوده و جایگیری دوربین بازی در عقب ماشین خواهد بود، با وجود توجه خاص سازندگان به […]

Read More