این بار نیز قصد داریم تا علاوه بر معرفی یک عنوان پلتفرمر دیگر و همچنین بررسی نقاط مثبت و منفی درون آن، به داستان و روایت خاص آن پرداخته و داستان های مربوط به آدم و حوا را از دیدگاه این بازی شرح دهیم، بازی Smelter نام یک عنوان پلتفرمر است که در آن المان […]

Read More