باید این واقعیت را پذیرفت که امروزه soulslike به یک ژانر مستقل تبدیل شده است و بازیهای زیادی بر اساس آن ساخته می شوند که فقط تعدادی از آنها با موفقیت روبرو می شوند. در واقع تلاش های زیادی توسط بسیاری از بازی ها برای غصب جایگاه و تاج و تخت ژانر سولزلایک صورت گرفته […]

Read More