در بازی AER: Memories of Old بشما در نقش شخصیت اصلی بازی که یک دختر نوجوان به اسم Auk است، قرار دارید. او دختری است که به دلیل داشتن نیروی عجیبی توانایی تغییر شکل دادن دارد و قصدش رفتن به سرزمین خدایان است که شما در نقش او یک باید جزایر مختلفی را اکتشتاف می کنید، […]

Read More