در میان بازیهای شوتر ژانری به نام تیراندازی ریلی وجود دارد که تحت عنوان on-rails shooter نیز شناخته می شود. در این گونه عناوین شما در یک مسیر تعیین‌شده قرار می گیرید و فقط اجازه دارید یا به مقدار محدودی از مسیر منحرف شوید و یا اینکه اصلا اجازه انجام چنین کاری را نداشته باشید. […]

Read More