شاید بعضی وقت ها اسکرین شات های بازی  ما را در استور های بازی گول بزنند و برداشت متفاوتی را برای ما از آنچه این گیم ها واقعا عرضه می کنند به ما القا کنند که خوب این بعضی مواقع به هوشمندی تیم عرضه کننده بازی برمی گیرد که می خواهند با تولید یک مسیر […]

Read More