آن چیزی که شاید عمده کاربران صنعت گیم به دنبال آن هستند ، انجام بازی هایی است که ساعاتی آن ها را از دنیای واقعی فاصله بدهد و تمام فکر و ذکر کاربر به بازی معطوف گردد. بازی Bus Simulator: Official Map Extension در واقع قادر نیست تا حس جذاب و مهیج یک بازی ویدئویی […]

Read More