خیلی وقت ها بازی هایی را در استور بازی های می بینیم که باید به آنها توجه بسیار بیشتری شود ولی خوب شاید به دلیل نداشتن خاصیت های مدرن در بازی سازی و یا به روز نبودن با سلیقه کل گیمرهای آن مقطع نادیده گرفته می شوند درحالی که کیفیت بازی های آنها آنچنان خب […]

Read More