امروز نیز با نقد و بررسی متفاوتی از بازی johnny rocket آمدیم تا بتوانیم با کامل تر کردن اطلاعات شما راجب به این بازی شما را ترغیب به خرید آن کنیم و این بازی بتواند شما را برای مدتی سرگرم سازد . این بازی توسط شرکت بزرگی ساخته نشده است اما خلاقیتی که آن شرکت […]

Read More