سری بازیهای Magical Drop جزو قدیمی ترین و در عین حال محبوب ترین بازیهای سبک پازل تطبیقی محسوب می شوند که نسخه اول آنها در سال 1995 منتشر شد. این مجموعه تا یک برهه زمانی خاص روی عناوین هم سبک خود سایه انداخته بود و از همه نظر نسبت به آنها مزیت و برتری داشت. […]

Read More