قهرمان داستان ما، Molinike در یک موقعیت سخت قرار گرفته و بدجوری گرفتار شده است. تنها چیزی که او می‌خواست این بود که یاد بگیرد چگونه بهترین مجسمه‌ساز تاریخ باشد، اما در عوض، مارهایی در موهایش روییده که خاصیت نفرین شده دارد و به همین علت هر کسی را که به او نزدیک می‌شود به […]

Read More