داستان بازی Path of Sin: Greed از جایی آغاز می شود که قتلی در جزیره خصوصی لوکس برادران برادفورد رخ داده است. مارک اسپکتور که نگهبان املاک آنها است در نزدیکی ساحل جسدش پیدا شده است. به عنوان کارآگاهان تازه کار شما و شریک زندگی تان می توانید این پرونده دشوار را حل کرده و رازهای […]

Read More