نقد و بررسی Railbound

در توسعه بازی های ننتیندو مخصوص در دنیا پازلی در بسیاری از موارد پازل ها و مفهوم اصلی حل آنها بسیار شبیه به یکدیگر می باشند. ولی در کل باید گفت طراحی این بازی ها و موضوعی که در آن قرار می گیرند باعث خاص تر شدن آنها می شوند که ما بتوانید در خیل […]

Read More