شاید همیشه در استور بازی ها گیم هایی با این ویژگی های خاص پیدا نکنید. با اینکه توسعه بازی به صورت مستقل نبوده است و شرکت نوپایی ساخت آن را به عهده گرفته است ولی ایده پردازی در داستان سرایی بازی و همچنین نوع طراحی گرافیکی و ارتباط مستقیم آن با گیم پلی بازی، گیم […]

Read More