اگر از جمله کاربران کنسول های ایکس باکس و یا رایانه های شخصی باشید، حتما تا به حال نام “دسترسی زودهنگام” یا “Early Access” را شنیده اید. ایده بازیهای دسترسی زودهنگام از سال 2013 توسط استیم شکل گرفت و تا به امروز نیز همچنان مورد استفاده قرار می گیرند. البته طی چندین سال گذشته، این […]

Read More