بازی هایی که روی شغل های خدماتی مثل کار در بیمارستان، رستوران، مزرعه، تحویل بار، آرایشگاه و … تمرکز می کنند و بازیکن را در شرایط یکی از کارکنان هر یک از این شغل های خدماتی قرار می دهند، از جهات مختلفی خیلی سرگرم کننده و حتی ارزشمند هستند. علت ارزشمند بودنشان این است که […]

Read More