معمولا به ندرت پیش می آید که در نقدها و بررسی هایی که انجام می دهیم بازی های VR را برای شما معرفی کنیم ولی چون این بازی به صورت بین کنسولی حتی برای ننتیندو نیز منتشر شده از این فرصت استفاده کردیم تا این بازی را به نقد و بررسی ببریم و برای شما […]

Read More