در شهر کوچک آنتومبریا واقع در اسپانیا در سال 1997، قهرمان داستان ما که دختری به نام Iria است، یک نوار ویدئویی قدیمی از پدرش پیدا می کند. پدر ایریا کارگردان سرشناس فیلم های ترسناک بوده که آن طور که پیداست سال ها پیش ناپدید شده است. ایریا نوار را تماشا می کند و پیامی […]

Read More