بازی های رو میزی در واقع پدران بازی های رایانه ای امروز بوده اند و یکی از دلایلی که امروزه شاهد بازی هایی به این کیفیت هستیم همین بازی های رومیزی بوده اند که طی مدت زمانی طولانی به این شکل درآمده اند. حال بازی های ویدیویی نیز برای این آثار احترام قائل بوده اند […]

Read More