امروز در این مطلب قرار است تا به تحلیل بازی The Shattering بپردازیم. این روز ها با پیشرفت صنعت گیم شاهد هستیم که به وسیله بازی های رایانه ای بسیاری از محتوا های علمی به کاربر منتقل می شود. داستان این بازی نیز قصه ای از این قرار دارد. در واقع در این بازی ما […]

Read More