من از طرفداران بازیهای شبیه سازی شهرسازی هستم و تاکنون در این زمینه عناوین متعددی مانند Simcity و Cities: Skyline را تجربه کرده ام. هنگامی که برای اولین بار در فروشگاه Xbox توضیحات مرتبط با بازی Flooded را مطالعه کردم که خودش را به عنوان یک “شبیه ساز شهرسازی معکوس” تبلیغ کرده بود، نتوانستم در […]

Read More

با توجه به اینکه گرم شدن کره زمین یکی از مسائل اصلی جامعه امروزی است، به نظر می رسد این موضوع ساده ترین توضیح برای وقوع سیل در سراسر جهان باشد و بازی Flooded دقیقا از همین ایده استفاده کرده است. این یک بازی شبیه سازی استراتژی و ساخت و ساز بلادرنگ (RTS) همراه با […]

Read More